Uczestnicy

Grudzień 12, 2011 Dodane przez: Agnieszka Wolińska

Jesteś osobą bezrobotną lub pracującą, rolnikiem chcesz wziąć udział w BEZPŁATNYCH!!! warsztatach komputerowych jednocześnie zdobywając /podnosząc kwalifikacje zawodowe z zakresu obsługi komputera i Internetu. Serdecznie zapraszamy mieszkańców terenu Gminy Mirów w szczególności osoby z niskim wykształceniem.

Projekt skierowany jest do 15 osób spełniających warunki wskazane w poniższych punktach:
a) 12 kobiet i 3 mężczyzn;
b) 9 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP;
c) 6 osób pracujących w tym 3 osoby w rolnictwie;
d) Osoby z niskim wykształceniem;
e) Osoby zameldowane na terenie Gminy Mirów;
f) Osoby dobrowolnie i z własnej inicjatywy zgłaszające chęć uczestnictwa w projekcie.