Usługi

Grudzień 12, 2011 Dodane przez: Agnieszka Wolińska

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
Warsztaty komputerowe: „Podstawy obsługi komputera i Internetu”
Warsztaty te będą przeprowadzone z wykorzystaniem technik i technologii informatycznych w oparciu o metody aktywizujące. Prowadzone w małych grupach po 5 osób każda x 3 grupy x 60 godz. na 1 grupę. Dostosowane czasowo do potrzeb i mobilności uczestników, możliwe jest przeprowadzenie zajęć w weekendy i w godzinach popołudniowych.
Dodatkowe wsparcie:
- zakup materiałów szkoleniowych ( min. podręczniki)
- poczęstunek w trakcie zajęć
Wszystkie szkolenia będą odbywały się w Świetlicy Wiejskiej w Zbijowie Dużym.