O projekcie

Grudzień 12, 2011 Dodane przez: Agnieszka Wolińska

Projekt „Komputer i Internet szansą na rozwój – warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy Mirów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Instytucją Pośredniczącą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.


Cel projektu: Aktywizacja środowiska wiejskiego poprzez możliwość dostępu do edukacji komputerowej i internetowej dla 15 osób (12 kobiet i 3 mężczyzn) w tym 9 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, zamieszkujących teren Gminy Mirów.

Zasięg projektu: Obszar Gminy Mirów

Okres realizacji projektu: 01.12.2011 – 31.03.2012